บริษัท ไอ ที ไทยซอฟเมท จำกัด 
ผลิตภัณฑ์ และบริการ

การบริการ
1. Web base application
2. Window application
3. Analysis system
4. Web site
5. Web design
6. รับปรึกษาเกี่ยวกับระบบซอฟแวร์ /
    software system consultant